Đăng nhập
TIẾP TỤC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19 [09/05/2021]

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Civid-19 Tỉnh ngày 08/5/2021, Trường tiếp tục triển khai dạy và học trực tuyến cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ Không chuyên, Sau Đại học từ ngày 08/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Tất cả Giảng viên, Sinh viên, Học viên thường xuyên vào các kênh thông tin của Trường để cập nhật tin tức. Xem chi tiết Kết luận trên tại đường link  https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ket-luan-cua-ct-ubnd-tinh-thua-thien-hue-tai-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-ngay-85021