Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ A1, A2, VÀ B1 ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [22/05/2021]

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho sinh viên Đại học Huế về kế hoạch thi hết các cấp độ A1, A2, B1 Ngoại ngữ Không chuyên thuộc học kỳ 2 và học kỳ 3 đợt 2 năm học 2020-2021 cũng như đối với đợt thi cấp độ B1 đầu ra dự kiến từ ngày 29/5/2021 như sau:

1) Giảng viên phụ trách các lớp học phần tổ chức cho sinh viên lớp mình thi kỹ năng Nói trong tháng 5, hạn cuối kết thúc vào ngày 29/5/2021, nhập điểm Quá trình học tập và điểm Nói vào phần mềm trước ngày 31/5/2021. Sinh viên thường xuyên liên hệ với giảng viên của lớp mình để nắm kế hoạch học và thi đúng tiến độ. Do các lớp NNKC hiện nay đang giảng dạy trực tuyến nên sinh viên phải chủ động liên hệ với giảng viên nếu chưa nắm được kế hoạch của lớp mình. Sau khi giảng viên nhập điểm Quá trình và điểm Nói vào phần mềm, sinh viên kiểm tra và nếu có thắc mắc phản hồi với giảng viên trong thời hạn giảng viên đã quy định. Sau thời hạn này, giảng viên sẽ nộp điểm cho phòng Đào tạo và không giải quyết các thắc mắc nếu có.

2) Do tình hình covid vẫn còn phức tạp nên tạm hoãn tổ chức thi đợt thi cấp độ B1 đầu ra ngày 29/5/2021. Thời gian tổ chức đợt thi B1 này cũng như tổ chức thi 3 kỹ năng Nghe – Đọc – Viết các cấp độ A1, A2 còn lại dự kiến trong tháng 6/2021. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian chính xác. Trong thời gian sắp đến, sinh viên thường xuyên vào trang Quản lý Ngoại ngữ Không chuyên để xem thông báo lịch thi chính thức tất cả các cấp độ A1, A2, B1 và làm thủ tục dự thi theo thông báo.

Sinh viên xem thêm HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẦU RA NNKC ĐỢT 3, NĂM 2021 VÀ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC KỲ 2,HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 theo đường linkhttps://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/2007 để thực hiện.

3) Sinh viên hoàn thành việc đóng học phí của học kỳ đang học cũng như các học kỳ còn nợ trước đó trước ngày 31/5/2021 để đủ điều kiện dự thi.

Để nộp học phí sinh viên xem đối tượng phải nộp ở Thông báo theo đường link https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1994

Để nộp học phí sinh viên xem hướng dẫn cách nộp ở Thông báo theo đường link https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/2006

Đề nghị tất cả sinh viên có liên quan đọc và làm theo nội dung Thông báo.