Đăng nhập
THÔNG BÁO DANH SACH THÔNG TIN GIẢNG VIÊN VÀ LỚP HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC TRÊN LMS [10/05/2021]

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ các thông tin và liên hệ trực tiếp với Giảng viên, đúng theo nhóm để vào đúng nhóm lớp và theo các hướng dẫn cụ thể của Giảng viên.

Link: https://www.mediafire.com/file/33ndbw9fkip5zgy/DS+tạo+lớp+NNKC+LMS.xlsx 

Hướng dẫn thiết lập tài khoản LMS cho SV học NNKC mới lần đầu thực hiện:

Link: https://www.mediafire.com/file/itz5kc7z1cy1x09/HUONG+DAN+SU+DUNG+HE+THONG+ELEARNING+(CHO+SINH+VIEN).docx

Sinh viên thuộc Đại học Ngoại ngữ sử dụng tài khoản cá nhân bình thường, SV học NNKC các học kỳ trước đã được tạo tài khoản thì sử dụng lại tài khoản và mật khẩu trước đây.