Đăng nhập
THÔNG BÁO
ĐỢT THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CUỐI CÙNG VÀO NGÀY 11 & 12/6/2015 (ĐỢT BỔ SUNG)
[01/06/2015]
Mặc dù trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức 03 đợt thu học phí Ngoại ngữ không chuyên chính thức nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa nộp học phí. Nếu không nộp học phí sinh viên sẽ không được dự thi hết cấp độ và dự thi cấp chứng chỉ, cũng như không được đăng ký chuyển cấp độ để học lên cấp độ khác cao hơn. Để tạo điều kiện cho những sinh viên này,...

THÔNG BÁO V/V HỌC BÙ
[29/05/2015]
Phòng đào tạo xin thông báo lớp  Tiếng Anh A1 ( Học lại ) - Nhóm 8 của giáo viên Lê Tiến Dũng sẽ học bù vào tối ngày mai (30/05/2015) 18h tại phòng A.II.4  Sinh viên lưu ý để thực hiện.

THÔNG BÁO LỊCH THI B1 - ĐỢT 1
[29/05/2015]
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI DỰ KIẾN B1 - ĐỢT 1 HIỆN NAY, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐỢT THI B1 - ĐỢT 1 ĐANG HOÀN THÀNH, DO ĐÓ LỊCH THI DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO SÁNG NGÀY 21/6/2015. PHÒNG ĐÀO TẠO YÊU CẦU NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ LÀM THỦ TỤC NỘP ẢNH LIÊN TỤC THEO DÕI CÁC THÔNG BÁO ĐỂ NẮM BẮT LỊCH THI CUỐI CÙNG. NHỮNG SINH VIÊN NÀO ĐÃ ĐĂNG KÝ...

Thông báo triển khai dạy Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2014-2015 ( Đợt 3 )
[26/05/2015]
THÔNG BÁO V/v triển khai dạy Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2014-2015     Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch dạy và học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 như sau: 1. Đối tượng học: - Sinh viên năm thứ nhất đã học lần 1,2 trong các học kỳ 1&2 năm học 2013 - 2014,2014 - 2015 nhưng chưa đạt vì một trong các lý do: bỏ học giữa chừng, không đạt điểm quá trình...

NHẮC NHỞ V/V NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
[14/05/2015]
Hiện nay đã có lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015. Những sinh viên còn nợ học phí ngoại ngữ không chuyên của bất kỳ ngoại ngữ nào và bất kỳ học kỳ nào cũng sẽ bị phần mềm chặn lại, không thể dự thi ở học kỳ hiện tại. Vì vậy, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ nhắc nhở tất cả sinh viên đang học ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐH Ngoại ngữ đọc kỹ...

Về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2014-2015
[14/05/2015]
Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau: Ngày thi Buổi Trường/ Khoa Nhóm/lớp Số lượng SV dự kiến Chủ nhật 21.06.2015 Sáng (2 xuất) Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa A1 học lại ( nhóm 1 -> 7) 413 Thi online Chiều (2 xuất) và A2 học lại ( nhóm 1 -> 3) (các nhóm học lại thuộc đợt 2...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[14/05/2015]
    Lớp Tiếng Anh A1 nhóm 8 học lại của của thầy Lê Tiến Dũng sẽ được nghỉ học vào (Chiều chủ nhật) ngày 17 tháng 5 năm2015, do giáo viên bận đi công tác. Sau thời gian trên lớp sẽ học lại bình thường. 

MẪU ĐƠN HỦY ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ B1, A2
[12/05/2015]
SV muốn hủy không tham dự đợt thi, có thể tải mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại Phòng Đào tạo, gặp CV Đạt, trong giờ hành chính, hạn cuối là 25/5/2015. Sau thời gian trên sẽ không chấp nhận mọi lý do nào khác. Số: ……./HT-NNKC                                                                       Mẫu 15/ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc                    Huế, ngày        tháng      năm 20.....    ĐƠN XIN HỦY ĐĂNG KÝ DỰ THI...

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (A2 VÀ B1) ĐỢT I NĂM HỌC 2014-2015
[08/05/2015]
Sau khi hết hạn đăng ký vào chiều ngày 07/5/2015, Trường Đại học Ngoại ngữ đã chốt lại số lượng dự thi chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên đợt 1 năm 2015 gồm: 397 sinh viên đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 (Bậc 3/6) và 58 sinh viên thi chứng chỉ Tiếng Trung B1 (Bậc 3/6). Những ngoại ngữ khác do số lượng đăng ký quá ít (dưới 20 sinh viên) nên Trường Đại học Ngoại ngữ...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC
[04/05/2015]
Các lớp (Tiếng Anh A1, A2, B1) của thầy Cái Ngọc Duy Anh và cô Nguyễn Thị Diệu Phương được nghỉ học từ ngày 04 đến 09 tháng 5 năm 2015 Riêng lớp Tiếng Anh A2 (Y Dược)- nhóm 105 thứ 5 tiết 10-12 vẫn học bình thường. Sau thời gian trên các lớp sẽ học lại bình thường.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104