Đăng nhập
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (THI TRÊN MÁY TÍNH) NGÀY 27-28/09/2016 [27/09/2016]

Sinh viên theo đường link dưới đây tải thông báo để đọc hướng dẫn cụ thể.

http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=huong-dan-cach-lam-bai-kiem-tra-tieng-anh-dau-vao-thi-tren-may-tinh-ngay-27-28-09-2016