Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI CHÍNH THỨC ĐGNL NNKC ĐỢT 1, NĂM 2020
[28/05/2020]
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH thông báo: 1/ Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để xem lịch thi CHÍNH THỨC  (KHÔNG DỰA VÀO LỊCH THI ĐÃ CHỤP ẢNH MÀN HÌNH TRƯỚC ĐÓ) 2/ Lịch thi cụ thể: - Sáng 30/5/2020: Tiếng Hàn, Nhật, Trung, Pháp B1, Xem danh sách cụ thể tại bảng thông báo hoặc trước cửa phòng thi. - Chiều 30/5/2020, cả ngày 31/5/2020, chiều ngày 01&02/5/2020: Tiếng Anh B1, Xem danh sách cụ thể trước cửa phòng thi. 3/ Sinh...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 VÀ CÁC HỌC KỲ CÒN NỢ TRƯỚC ĐÓ
[27/05/2020]
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 năm học 2019-2020 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: 1. Đối tượng nộp học phí và đối tượng không nộp học phí cho trường Đại học Ngoại ngữ: 1.1. Sinh viên phải...

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐGNL NNKC ĐỢT 1, NĂM 2020
[22/05/2020]
THÔNG BÁO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÃ ĐĂNG TẢI LỊCH THI NNKC ĐỢT 1, NĂM 2020 LÊN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN. NHỮNG SINH VIÊN CHƯA CÓ LỊCH THI, LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÒNG ĐÀO TẠO TRONG NGÀY MAI (THỨ 7, 23/5/2020) ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ BỔ SUNG. TUẦN SAU TRƯỜNG SẼ CÔNG BỐ LỊCH THI CHÍNH THỨC. HIỆN TẠI ĐÂY CHỈ LÀ LỊCH THI TẠM THỜI, ĐỀ NGHỊ SV KIỂM TRA KỸ, KHÔNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH...

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI THỬ NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020
[21/05/2020]
PHÒNG ĐÀO TẠO MỞ ĐĂNG KÝ THI THỬ TIẾNG ANH B1 (TRÊN MÁY TÍNH) ĐỢT 1, NĂM 2020; THỜI GIAN: CHIỀU NGÀY 27/5/2020; (THỨ 4) THI THỬ TẠI CÁC PHÒNG MÁY TẦNG 5, GIẢNG ĐƯỜNG B, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHH; ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: PHÒNG A103;KINH PHÍ ĐĂNG KÝ: 50.000Đ;Chọn mục Đăng ký thi thử ĐGNL để đăng ký trực tuyến.HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 27/5/2020; SINH VIÊN CHỌN MỤC THI THỬ ĐGNL ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ XEM PHÒNG THI THỬ CỤ...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 8 -> NHÓM 36) & TIẾNG ANH A2 (NHÓM 51 -> NHÓM 66) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 12-13/05/2020
[08/05/2020]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 8 -> NHÓM 36) & TIẾNG ANH A2 (NHÓM 51 -> NHÓM 66) ngày 12-13/05/2020. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2019/2020- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi: - Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để...

THÔNG BÁO GIA HẠN VÀ THAY ĐỔI PHÒNG HỌC CÁC LỚP TIẾNG TRUNG A2, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020
[08/05/2020]
Phòng Đào tạo đã thay đổi phòng học các lớp Tiếng Trung A2. SV lưu ý thay đổi trong tài khoản cá nhân và đi đúng phòng, giờ học.

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHÒNG HỌC ÔN TẬP TIẾNG ANH B1 NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020
[07/05/2020]
Phòng Đào tạo thông báo thời gian và phòng học các lớp ôn tập Tiếng Anh B1, đợt 1 năm 2020 1/ Xuất tối thứ 2,4,6: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 11/5/2020 (Thứ 2); - Tiếng Anh B1 - Nhóm 1: Phòng A401; - Tiếng Anh B1 - Nhóm 2: Phòng A402; - Tiếng Anh B1 - Nhóm 3: Phòng A403; 2/ Xuất tối thứ 3,5,7: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 09/5/2020; (Thứ 7) - Tiếng Anh B1 - Nhóm 4:...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KÌ 1 (TIẾNG ANH A1 & A2) ĐỢT THI NGÀY 12-13/02/2020 SANG NGÀY 12-13/05/2020
[04/05/2020]
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc chuyển lịch thi HCĐ NNKC tiếng Anh A1 (NHÓM 8 -> NHÓM 36) & tiếng Anh A2 (NHÓM 51 -> NHÓM 66)   HK1 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 12-13/02/2020 sang ngày 12-13/05/2020. Trước ngày thi 3 ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản để xem lịch thi chính thức.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020
[29/04/2020]
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020  SV xem thông báo đầy đủ tại file link đính kèm: http://www.mediafire.com/file/drksfjcpy4s58ff/TB_thay_%25C4%2591%25E1%25BB%2595i_l%25E1%25BB%258Bch_thi_NNKC%252C_%25C4%2591%25E1%25BB%25A3t_1%252C_n%25C4%2583m_2020.PDF SV lưu ý kỹ các mốc thời gian dưới đây: 1/ Lịch thi thay đổi (dự kiến): 30, 31/5/2020 (cả ngày), ngày 1 và ngày 2/6/2020 (buổi tối); 2/ Đăng ký trực tuyến và nộp PHIẾU DỰ THI: SV vẫn tiếp tục đăng ký và nộp phiếu trực tiếp tại Phòng A103, hạn cuối đến hết...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3
[25/04/2020]
THÔNG BÁO (Về việc điều chỉnh kế hoạch học Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II và học kỳ III, năm học 2019-2020 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)               Trong thời gian từ 12/4/2020 đến hết ngày 25/4/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã thực hiện tổ chức đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên hình thức học trực tuyến áp dụng trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 để đáp ứng tình hình...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108