Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI ĐÁNH GIA NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT THI 28/11/2020 [13/01/2021]

THÔNG BÁO:

Phòng Đào tao thông báo kết quả xem lại bài thi đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên, đợt thi 28/11/2020 đến 02/12/2020;

Đề nghị SV thuộc 2 đối tượng thi, đăng nhập tài khoản cá nhân và xem lại kết quả. Những trường hợp có thay đổi, phòng đã cập nhật vào tài khoản của sinh viên và thống kê tổng hợp để gửi về các trường thành viên. Trong ngày mai, bộ phận NNKC sẽ gửi trực tiếp các bộ phận quản lý của các trường.

Những trường hợp kết quả xem lại vẫn giữ nguyên, nếu sinh viên thuộc đối tượng thi 4 kỹ năng muốn đăng ký thi đợt 23/1 thì làm hồ sơ và nộp trực tiếp tại phòng A103.

Những trường hợp thi 3 kỹ năng rớt là phải học lại, có thể chờ kế hoạch học kỳ 3, đợt 2, tháng 2/2021 để đăng ký và học lại. Kỳ thi dự kiến: tháng 6/2021.

Kế hoạch thu lệ phí thi lại: tạm dừng thu từ 14 đến hết 16/1/2021.

Xử lý đăng ký hủy thi, đăng ký nộp hồ sơ bổ sung, nộp lệ phí thi lần 2: trong 2 ngày 18 và 19/1/2021.