Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2020/2021 [24/12/2020]

 Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 và học kì 3 (đợt 1) năm học 2020-2021 như sau:

 

Đợt thi

Ngày thi

Hình thức

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

 

 

 

1

 

 

 

Tối Thứ 5,6

và cả ngày thứ 7

(14-16/01/2021)

THI

 

 

TRÊN

 

 

 MÁY

 

 

 TÍNH

 

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 Anh (Lần 2_Đợt 1) (học lại ở hk3)

( nhóm 01 -> 11)

463

A2 Anh (Lần 2_Đợt 1) (học lại ở hk3)

( nhóm 01 -> 11)

432

ĐH Y Dược + ĐH Nông lâm + Khoa Du lịch + ĐH Kinh tế + ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế + ĐH Khoa Học+ ĐH Luật

 

A1 Anh (nhóm 01 -> 10)

 

433

A2 Anh (nhóm 01 -> 32)

 

1255

 

 

2

23-26/01/2021

(Thi B1

 hình thức mới)

 

ĐH Y Dược + ĐH Nông lâm + Khoa Du lịch + ĐH Kinh tế + ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế + ĐH Khoa Học+ ĐH Luật

B1 Anh (nhóm 01 -> 48)

+ B1 Anh (Lần 2_Đợt 1- học lại ở hk3)

( nhóm 01 -> 02)

2463

B1 Pháp (nhóm 01 -> 02)

47

B1 Trung (nhóm 01 -> 07)

213

B1 Nhật (nhóm 01)

46

B1 Hàn (nhóm 01 -> 04)

99

 

 

3

Tối Thứ 4,5,6

và cả ngày thứ 7

(03-06/03/2021)

ĐH Y Dược + ĐH Nông lâm + Khoa Du lịch + ĐH Kinh tế + ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC + ĐH Kinh Tế + ĐH Khoa Học+ ĐH Luật

 

A1 Anh (nhóm 11 -> 80)

 

2077

 

A2 Anh (nhóm 33 -> 71)

 

1293

 

 

4

Chủ nhật

07/03/2021

 

Sinh viên học NNKC

không phải là

tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

A1 Trung

366

A2 Trung + A2 Trung (học lại ở hk3)

73

A1 Nhật

110

A1 Hàn

304

A2 Hàn + A2 Hàn (học lại ở hk3

76

A1 Pháp

109

 

Trường đề nghị:

- Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC:

  + Trước ngày 08/01/2021 đối với các lớp thi đợt 1đợt 2;

  + Trước ngày 24/02/2021 đối với các lớp thi đợt 3 đợt 4.

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi trên. Sinh viên lưu ý nhóm lớp mình học để biết đợt thi, ngày thi chính xác. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 04/01/2021.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ trước đó mới đủ điều kiện dự thi).

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

- Trước ngày thi (theo đúng đợt thi) của mình 03 ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.

Sinh viên tải đường dẫn dưới đây để xem file PDF:

https://www.mediafire.com/file/221rwacdqo9e0h8/ThongBaoKeHoachThi_HK_1NH_2020-2021.pdf/file