Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TIẾNG ANH B1 (NHÓM 50 ĐẾN NHÓM 58) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020/2021 [25/12/2020]

Do tiến độ học của các lớp tiếng Anh B1 (NHÓM 50 ĐẾN NHÓM 58) trong học kỳ 1 năm học 2020/2021 không kịp hoàn thành để tham gia đợt thi 23-26/01/2021 tới đây, Phòng Đào tạo thông báo các lớp trên sẽ thi hết cấp độ B1 trong kỳ thi tiếp theo (sẽ có thông báo sau).

Đề nghị SV có liên quan lưu ý thực hiện.