Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU [28/12/2020]

Thực hiện Thông báo số 1333/TB-ĐHNN ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo xin thông báo lịch nghỉ học của tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ Không chuyên, Sau Đại học như sau:

- Tết Dương lịch: nghỉ 01 ngày 01/01/2021;

- Tết Nguyên đán Tân Sửu: nghỉ từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021.

Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho giảng viên và sinh viên của đơn vị mình.