Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020/2021 ĐỢT THI NGÀY 14-16/01/2021 [11/01/2021]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 & A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020/2021 ngày 14-16/01/2021. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ vừa học xong (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.   

Nếu không có lịch thi:

- Sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem còn nợ học phí không.

- Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 

Ngoài đợt thu 1 (từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2020), Nhà trường vẫn tiếp tục thu học phí đợt 2 (từ ngày 11/01 đến 16/01/2021), đề nghị những SV thuộc đợt thi trên nhanh chóng hoàn tất học phí trước ngày 13/01/2021 để đủ điều kiện dự thi. (PĐT sẽ liên tục kiểm tra học phí để cập nhật lịch thi cho những SV nộp muộn)

Ngoài ra, sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.