Đăng nhập
THÔNG BÁO
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) VÀ TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 20 - 22/02/2019
[15/02/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) và TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) ngày 20 - 22/02/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập học kỳ 1 năm học 2018/2019 (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học...

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC CÁC HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2018-2019
[13/02/2019]
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ DUYỆT CÔNG BỐ CÁC LỚP HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019. SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ KIỂM TRA LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC. TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/2/2019; (KỂ CẢ CÁC NHÓM CỦA HỌC KỲ 3, ĐỢT 2); NHỮNG NHÓM SINH VIÊN BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐỂ MỞ LỚP, THEO DÕI THÔNG BÁO (http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/726) ĐỂ XỬ LÝ ĐÚNG...

THÔNG BÁO THỜI GIAN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019
[11/02/2019]
Từ ngày 04/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai thông báo về việc đăng ký các lớp học phần NNKC, học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2018-2019. Nay, Trường thông báo thời gian bắt đầu học và thời gian xử lý đăng ký học phần cụ thể như sau: 1/ Tất cả các nhóm học phần bắt đầu học theo kế hoạch ngày: 18/02/2019 (kế hoạch cụ thể tùy theo TKB của nhóm học phần); 2/ Thời...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1, A2 VÀ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.
[27/01/2019]
  Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo. Thời gian nhận đơn từ 14/02/2019 đến hết ngày 21/02/2019. Tải mẫu đơn  https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 36 ĐẾN NHÓM 60) VÀ TIẾNG ANH A2 (NHÓM 91 ĐẾN NHÓM 105) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 16 - 17/01/2019
[12/01/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 36 ĐẾN NHÓM 60) VÀ TIẾNG ANH A2 (NHÓM 91 ĐẾN NHÓM 105) ngày 16-17/01/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập học kỳ 1 năm học 2018/2019 (góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.  Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 13/01/2019 (NGOẠI NGỮ KHÁC)
[08/01/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi ngày 13/01/2019.  Lịch thi cụ thể như sau: Chủ nhật (13/01/2019): - Xuất 7h:        Trung A1                                        - Xuất 8h30:    Hàn A1                                        - Xuất 14h:      Nhật A2 + Nhật...

DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 70) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 09 - 12/01/2019
[04/01/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A2 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 70) ngày 09-12/01/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2018/2019- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi.   Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí...

THỜI GIAN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
[04/01/2019]
CÁC BẠN SINH VIÊN THEO DÕI CHÍNH XÁC THỜI GIAN ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN PHÙ HỢP. Buổi TIẾT THỜI GIAN DẠY GHI CHÚ     Sáng 1 7h00 – 7h50 Giải lao 05 phút 2 7h55 – 8h45 Giải lao 05 phút 3 8h50 – 9h40 Giải lao 10 phút 4 9h50 – 10h40 Giải lao 05 phút 5 10h45 – 11h35     Chiều 6 13h00 – 13h50 Giải lao 05 phút 7 13h55 – 14h45 Giải lao 10 phút 8 14h55 – 15h45 Giải lao 05 phút 9 15h50 – 16h40     Tối 10 18h00 – 18h50 Giải lao 05 phút 11 18h55 – 19h45 Giải lao 05 phút 12 19h50 – 20h40  

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3,ĐỢT 2, NĂM HỌC 2018-2019
[04/01/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019 (Lần 2 - Đợt 2) cụ thể như sau: Thời gian học: Từ 18/2/2019 đến 19/5/2019 (từ 10 đến 14 tuần). Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến giữa tháng 5 (sẽ có thông báo cụ thể). Thời gian đăng ký: -         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 07.1.2019; -         Thời gian hết hạn đăng ký:...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019
[04/01/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2018-2019 cụ thể như sau: Thời gian và địa điểm: -         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 07/1/2019; -         Thời gian hết hạn đăng ký: 17/2/2019; -         Thời hạn xử lý đăng ký và hủy nhóm học phần: Từ 18/02/2019 đến hết ngày 22/02/2019. -         Sinh viên lưu ý, sau tuần xử lý đăng ký, các nhóm...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108