Đăng nhập
HƯỚNG DẪN THI ĐGNL NNKC THEO PHIÊN BẢN VÀ ĐỊNH DẠNG MỚI (ÁP DỤNG CHO ĐỢT THI THÁNG 10) (UPDATE link mới, thay đổi phần NÓI) [13/09/2019]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHIÊN BẢN VÀ ĐỊNH DẠNG THI, ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI THÁNG 10 NĂM 2019

CÓ 2 THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN VÀ ĐỊNH DẠNG MỚI:

1/ ÁP DỤNG CAMERA (WEBCAM) KHI ĐĂNG NHẬP;

2/ PHẦN THI NÓI THAY ĐỔI ĐỊNH DẠNG;

HƯỚNG DẪN: http://www.mediafire.com/file/l9qdvkzfn4zhrjh/H%25C6%25AF%25E1%25BB%259ANG_D%25E1%25BA%25AAN_C%25C3%2581C_B%25C6%25AF%25E1%25BB%259AC_L%25C3%2580M_B%25C3%2580I_THI_B1-2019_UPDATE.pdf 

SV THEO DÕI ĐỊNH DẠNG MỚI TẠI LINK ĐÍNH KÈM VÀ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH ÔN TẬP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT BÀI THI.

PHÒNG ĐÀO TẠO