Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ PHÒNG HỌC TIẾNG ANH B1, ĐỢT 5, NĂM 2019 (CẬP NHẬT PHÒNG HỌC VÀ NHÓM HỌC) [06/09/2019]

Phòng Đào tạo thông báo thời gian và phòng học các lớp ôn tập Tiếng Anh B1, đợt 5 năm 2019

1/ Xuất tối thứ 2,4,6: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 13/09/2019 (Thứ 6);

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 1: Phòng A401;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 2: Phòng A402;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 3: Phòng A403;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 4: Phòng A404;

2/ Xuất tối thứ 3,5,7: (học từ 17h30), bắt đầu học từ 14/09/2019; (Thứ 7)

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 5: Phòng A401;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 6: Phòng A402;

3/ Xuất cả ngày thứ 7, sáng Chủ nhật: (Sáng học 7h30, chiều học từ 14h), bắt đầu học từ 14/09/2019;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 7: Phòng A401;

- Tiếng Anh B1 - Nhóm 8: Phòng A402;

 Lưu ý: Các bạn sinh viên theo dõi lịch học đã đăng ký và tham gia học, xem danh sách dán trước bảng thông báo phòng AI.3 để biết phòng học và mang thẻ học khi vào lớp.

Những sinh viên nào có nhu cầu ôn tập, liên hệ trực tiếp phòng AI.3 để đăng ký bổ sung vào lớp học.