Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI ĐẦU VÀO 31/8/2019 VÀ ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM HỌC PHẦN [31/08/2019]

Phòng Đào tạo đã công bố điểm thi đầu vào sáng ngày 31/8/2019 trong tài khoản cá nhân của sinh viên.

Sinh viên đăng nhập tài khoản, vào mục Đăng ký ngoại ngữ để xem điểm thi và cấp độ xếp lớp.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN:

Thời gian đăng ký: từ 31/8/2019 đến hết ngày 02/09/2019;

Bắt đầu học từ: 03/9/2019;

Những SV không đăng ký trong đợt này, có thể chờ kế hoạch của SV năm 1, dự kiến đầu tháng 10 sẽ đăng ký nhóm học phần.

Những sinh viên bắt đầu học từ cấp độ B1, theo dõi và đăng ký theo kế hoạch của SV năm 1;

Những sinh viên bắt đầu học từ cấp độ A1, A2, theo dõi và đăng ký theo kế hoạch đang triển khai, lưu ý, các nhóm học phần tiếng Anh A2 của ĐH Luật sẽ bắt đầu học từ 30/9/2019, còn các lớp học phần A2 còn lại đều bắt đầu từ 03/9/2019;

Bước 1: Chọn học kỳ tác nghiệp là Học kỳ 1, năm học 2019-2020 (góc trên, bên trái của màn hình)

Bước 2: Chọn mục Đăng ký lớp học phần và tìm nhóm để đăng ký.

Phòng Đào tạo sẽ duyệt trong ngày 02/9/2019, SV theo dõi và tham gia học đúng TKB đã đăng ký.