Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1,A2 - HỌC KỲ 3, 2019-2020 [06/09/2019]

Phòng Đào tạo thông báo đến các Sinh viên đã đăng ký vào các nhóm lớp Tiếng Trung A1,A2 thuộc học kỳ 3 năm học 2019-2020 về việc chuyển thời gian bắt đầu lớp học phần, cụ thể như sau:

Tiếng Trung A1 (nhóm 1 và 2): Gv. Nguyễn Văn Tư, bắt đầu dạy từ 28/9/2019;

Tiếng Trung A2 (Nhóm 1): Gv. Liêu Vĩnh Dũng, bắt đầu dạy từ 15/9/2019;

Tiếng Trung A2 (Nhóm 2): Gv. Liêu Vĩnh Dũng, bắt đầu dạy từ 21/9/2019;

SV nào muốn chuyển đổi trong 2 nhóm học phần này, liên hệ Phòng Đào tạo để được xử lý chuyển đổi và bổ sung.