Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN
[11/11/2013]
THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1 - NHÓM 22 ( DÀNH CHO SV NV3 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ ) TIẾNG ANH A1 - NHÓM 33 ( DÀNH CHO SV NV3 KHOA DU LỊCH ) Hiện nay, có một số SV NV3 Trường ĐH Kinh tế và Khoa Du lịch đã dự thi đầu vào ngày 3/11/2013 và số SV này phải tham gia học Quân sự  nên Tổ Quản lý NNKC  đã...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TỐI 09/11/2013
[09/11/2013]
Do tính hình bão lụt, tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ tối 09/11/2013 được nghỉ học. Kính thông báo để tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên được rõ.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TỐI 9/11/2013 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO
[09/11/2013]
NGHỈ HỌC TỐI 9/11/2103 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO  Theo công văn của Giám đốc Đại học Huế về phòng chống cơn bão số 13, tất cả CBVC. LĐ và sinh viên được nghỉ học tối  9/11/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên kính thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có tiết học tối 9/11/2013 được rõ. Sau bão các lớp vẫn đi học theo kế  hoạch bình thường. 

HOÀN THÀNH PHIẾU GÓP Ý HỌC PHẦN
[08/11/2013]
Để giúp Nhà trường có những điều chỉnh hợp lý trong việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên Đại học Huế, cuối mỗi học kỳ đề nghị Ban cán sự các lớp hoàn thành Phiếu góp ý học phần theo hướng dẫn và mẫu dưới đây (hướng dẫn và mấu phiếu kèm theo phong bì đã được phát cho các lớp). Sau khi giáo viên dạy xong mỗi học phần, Ban cán sự lớp...

ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, KIỂM TRA MỨC HỌC PHÍ PHẢI NỘP VÀ TIẾN HÀNH NỘP HỌC PHÍ
[05/11/2013]
Hiện nay trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) đang xử lý học phí để chuẩn bị tiến hành thu học phí sinh viên năm thứ nhất học ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐHNN. Để sinh viên không bị thiệt thòi quyền lợi trường ĐHNN xin thông báo như sau: - Để được miễn giảm học phí sinh viên phải vào tài khoản của mình để đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính. Những sinh viên chỉ đăng ký học...

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT
[02/11/2013]
Sinh viên của trường Đại học Khoa học, trường Đại học Nông lâm và khoa Luật đã thi kiểm tra đầu vào sẽ bắt đầu đăng ký lớp học phần từ ngày 02/12/2013 và bắt đầu học từ ngày 17/2/214 thuộc học kỳ 2. Sẽ có thông báo kế hoạch đăng ký cụ thể cho sinh viên của 3 Trường/Khoa nói trên trước ngày 02/12/2013. Trước khi đăng ký sinh viên phải đọc kỹ kế hoạch đăng ký để...

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2 - NHÓM 15,16
[31/10/2013]
Hiện nay do số lượng SV cấp độ A2 đăng ký vào 2 nhóm 15,16 còn ít. Vì vậy, Tổ Quản lý NNKC quyết định đổi lịch học nhóm 16  sang tối thứ 7 và hủy nhóm 15.Ngoài ra, tổ cũng đổi lịch học nhóm 28 sang tối thứ 7 và hủy nhóm 22.       Do đó những SV nào chưa đăng ký được do trùng lịch có thể đăng ký vào Tiếng Anh A2 - nhóm 16 và Tiếng Anh...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 03/11/2013 (ĐỢT CUỐI CÙNG)
[27/10/2013]
Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học. Đây là đợt thi cuối cùng dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2013. Những sinh viên nào không dự thi đợt này sẽ không được xếp lớp để...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐI HỌC QUÂN SỰ CỦA SV KHOA GDTC
[23/10/2013]
Theo kế hoạch, SV Khoa GDTC sẽ tham gia học GDQP từ ngày 28/10/2013. Hiện nay, do SV Khoa GDTC không đăng ký đúng nhóm đã được phân kế hoạch từ trước vì vậy Tổ Quản lý NNKC có kế hoạch điều chuyển như sau : Theo kế hoạch, SV Khoa GDTC được đăng ký từ nhóm 5 đến nhóm 8. vì vậy kế hoạch cụ thể như sau     - Tiếng Anh A1 - Nhóm 5 : 18 /...

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ TIẾNG TRUNG, TIẾNG NGA, ĐĂNG KÝ LẠI NGOẠI NGỮ KHÁC
[22/10/2013]
Một số sinh viên sau đây đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Trung và tiếng Nga từ học kỳ 2. Tuy nhiên do số lượng quá ít nên không thể mở lớp được. Đề nghị những sinh viên này hủy đăng ký của mình và chọn ngoại ngữ khác để đăng ký. Có thể đăng ký học tiếng Hàn, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Nếu đăng ký học tiếng Anh, phải đăng ký trước ngày 30/10/2013...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101