Đăng nhập
V/V MỞ CÁC LỚP HỌC LẠI TIẾNG ANH A1 & A2 THUỘC HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2014-2015 [06/07/2015]

Hiện nay phòng Đào tạo đã mở đăng kí các lớp học lại tiếng Anh A1 và A2 trong học kì 3 năm học 2014-2015 theo đúng kế hoạch đã triển khai cụ thể như sau:

- Tiếng Anh A1 từ nhóm 20 đến 24

- Tiếng Anh A2 từ nhóm 14 đến 17

Thời gian hết hạn đăng kí: hết ngày 19.07.2015(Sinh viên phải chọn thiết lập học kì 3 năm học 2014-2015 mới có thể đăng kí được)

Thời hạn xử lý: 20.07.2015 đến 24.07.2015

Thời gian bắt đầu học: 20.07.2015

Sinh viên lưu ý theo dõi để thực hiện.


           PHÒNG ĐÀO TẠO