Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 NGÀY 11 VÀ 12.07.2015 [07/07/2015]

Hiện nay phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của 2 ngày thi 11 và 12.07.2015. Sinh viên vào tài khoản cá nhân chọn đúng học kì mà mình vừa học xong để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi (không có tên trong danh sách thi, trùng lịch thi) sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu (01637961691) để xử lí trước 17h00 ngày 09.07.2015.