Đăng nhập
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI NNKC TIẾNG ANH A1 VÀ A2 ONLINE ĐỢT THI 23/6/2015 [20/06/2015]

SV TẢI FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK DƯỚI ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ HƯỚNG DẪN.

http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=726