Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ BỔ SUNG  [21/06/2015]

Mặc dù trường Đại học Ngoại Ngữ đã tổ chức thêm 1 đợt thu học phí ngoại ngữ không chuyên bổ sung vào ngày 11 & 12/06/2015 nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa nộp học phí do đó không thể dự thi hết cấp độ trong đợt thi học kì 2 năm học 2014-2015 cũng như không được đăng ký chuyển cấp độ để học cấp độ khác cao hơn.  Vì vậy, trường Đại học Ngoại Ngữ thông báo những sinh viên này phải thường xuyên vào trang Ngoại ngữ không chuyên để theo dõi những thông báo mới nhất về đợt nộp học phí tiếp theo, dự kiến sẽ thu học phí vào trước đợt thi của học kì 3 năm học 2014-2105.

Những sinh viên chưa nộp học phí lưu ý vào tài khoản của mình kiểm tra các khoản học phí phải nộp và còn nợ của các học phần của tất cả các học kì đã học và làm đơn theo mẫu (đơn có trên mạng sau khi có thông báo chính thức đợt thu học phí) nộp cho CV Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo (Dãy nhà Hiệu bộ) để được xử lý.

Sinh viên lưu ý theo dõi để thực hiện.

PHÒNG ĐÀO TẠO