Đăng nhập
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐĂNG KÝ VÀ BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN
[22/10/2013]
1 . Hiện nay, có một số SV Trường ĐH Kinh tế đã dự thi đầu vào ngày 6/10/2013 và được phân nhóm học từ 28/10/2013. Do những SV này phải tham gia học Quân sự đợt 2 từ 28/10 nên Tổ Quản lý NNKC yêu cầu những SV này phải làm đơn xin tham gia học sau khi đi học Quân sự về ( Đơn xin mở lớp nộp tại Phòng Đào tạo - gặp CV Đạt) ....

VỀ VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI, SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG, HỌC 2 CHƯƠNG TRÌNH, HỌC BẢO LƯU
[21/10/2013]
Theo tinh thần Công văn số 981/ĐHH-ĐTĐH ngày 16/10/2013 của Giám đốc Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo về việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ dành cho sinh viên nước ngoài, sinh viên học theo chương trình liên thông, học 2 chương trình và học bảo lưu như sau: 1. Sinh viên nước ngoài sẽ học cùng với sinh viên của khóa ngành mình đầy đủ 03 cấp...

KIỂM TRA ĐẦU VẦO ĐỢT CUỐI CÙNG DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3, SINH VIÊN NGUYỆN VỌNG 1&2 CHƯA ĐƯỢC XẾP LỊCH THI HOẶC BỎ THI 1 LẦN TRƯỚC ĐÓ
[20/10/2013]
Ngày 03/11/2013 trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức đợt thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh cuối cùng trong năm học 2013-2014. Đợt thi này chủ yếu dành cho sinh viên các trường / khoa trúng tuyển nguyện vọng 3 của các trường / khoa thuộc Đại học Huế và sinh viên của các trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Luật chưa thi trong đợt 20/10/2103. Để được bố trí kiểm...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3
[17/10/2013]
Để sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3) vào các trường / khoa thành viên Đại học Huế có thể nắm vững việc đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và thực hiện đúng kế hoạch học tập như những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2), trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau: 1. Sinh viên cần vào trang web Quản lý Ngoại ngữ không...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 20/10/2013 DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC, ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT
[16/10/2013]
Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học. Ngoài 03 đơn vị nói trên, sinh viên của các trường / khoa còn lại chưa thi ở những đợt thi trước cũng sẽ được tổ chức thi lần...

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1 DÀNH CHO SV PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ
[16/10/2013]
Theo kế hoạch, những sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào đợt thi ngày 13/10/2013 tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sẽ được đăng ký và xếp lớp từ này 17 đến hết ngày 20/10/2013. Do đó yêu cầu sinh viên thuộc những đối tượng trên đăng nhập vào tài khoản để theo dõi lịch, kế hoạch đã được phân bố để đăng ký nhóm cho phù hợp. Đây là những nhóm dành cho sinh...

VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH
[16/10/2013]
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định trong các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và 74/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau: Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ và không thuộc diện được ngân sách Nhà nước cấp bù 100% học phí sẽ nộp học phí học các học phần ngoại ngữ...

NGHỈ HỌC TỐI 14 VÀ NGÀY 15/10/2103 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO
[14/10/2013]
Theo công văn số 976/ĐHH-PCLB của Giám đốc Đại học Huế về phòng chống cơn bão số 11, tất cả CBVC. LĐ và sinh viên được nghỉ học tối 14 và ngày 15/10/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên kính thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có tiết học tối 14 và ngày 15/10/2013 được rõ.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, NÔNG LÂM, KHOA LUẬT
[12/10/2013]
Mặc dù thời hạn đăng ký Ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường ĐH Khoa học, Nông lâm và khoa Luật kết thúc ngày hôm nay, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng ký học NNKC. Nếu không đăng ký và không kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh, những sinh viên này sẽ không được học NNKC trong học kỳ 2 sắp đến. Điều này sẽ gây rất nhiều...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG TRỊ
[11/10/2013]
  Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học.  Sau đây là thông tin về kỳ thi:   1. Lịch thi: Ngày Chủ nhật, 13/10/2013. Có 02 xuất thi: 14h và 15h30. Sau khi đã chọn ngoại ngữ không chuyên là tiếng...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108