Đăng nhập
GIA HẠN THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TIẾNG ANH ĐỂ DỰ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO ĐỢT 1 NGÀY 14/9/2014 [12/09/2014]

Hiện nay còn sinh của nhiều trường học ngoại ngữ không chuyên trong học kỳ I năm học 2014-2015 (trường ĐH Y dược, Sư phạm, Kinh tế, Nghệ thuật, Ngoại ngữ, khoa Du lịch và Giáo dục thể chất vẫn chưa đăng ký ngoại ngữ không chuyên. Trường ĐH Ngoại ngữ gia hạn đến 17h00 ngày 13/9/2014 cho số sinh viên này, nếu đăng ký học Tiếng Anh, đăng ký để được duyệt và dự thi kiểm tra đầu vào kịp trong ngày 14/9/2014. Số sinh viên này sau khi đăng ký đọc thông báo đăng tải ngay trước thông báo này để biết các thông tin và dự thi. Những sinh viên đăng ký muộn sẽ được xếp thi xuất 2, 3, 4 & 5 ngày 14/9/2014 (8h30, 13h30, 15h00 & 16h30). Trong tối ngày 13/9/2104 những sinh viên này vào tài khoản của mình, chọn học kỳ tác nghiệp ở góc cao bên trái màn hình là học kỳ 1 năm học 2014-2015, chọn Menu đăng ký ngoại ngữ để biết xuất thi và phòng thi chính xác.