Đăng nhập
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN K48-TRƯỜNG ĐH KINH TẾ [13/09/2014]

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu 2 trường Đại học Kinh Tế và Đại học Ngoại Ngữ, sinh viên K48 trường Kinh Tế sẽ được nghỉ buổi sinh hoạt chiều Chủ nhật tại trường mình để tham gia đợt thi đầu vào được tổ chức tại trường Đại học Ngoại Ngữ ngày Chủ nhật (14/09/2014).