Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN SINH VIÊN NĂM 1 NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỂN, ĐẠI HỌC Y DƯỢC [09/09/2014]

Hiện nay nhiều sinh viên năm thứ nhất ngành Y học cổ truyền của trường Đại học Y dược đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Theo quy định của trường ĐHYD, sinh viên ngành này phải học tiếng Trung và phải đăng ký tiếng Trung là ngoại ngữ chính. Theo đó, nếu sinh viên nào của ngành này chỉ học 01 ngoại ngữ không chuyên thì phải đăng ký học tiếng Trung, nếu sinh viên nào học từ 02 ngoại ngữ trở lên có thể đăng ký thêm ngoại ngữ khác. Trong cả 02 trường hợp, sinh viên đều đăng ký tiếng Trung là ngoại ngữ chính. Vì vậy, những sinh viên nào của ngành này chỉ học 01 ngoại ngữ mà đã đăng ký học tiếng Anh phải hủy ngay đăng ký này và đăng ký học tiếng Trung, những sinh viên học từ 02 ngoại ngữ trở lên vẫn để nguyên đăng ký học tiếng Anh. Hạn cuối xử lý việc này là 17h00 ngày 12/9/2015. Sau thời hạn này, những sinh viên vẫn còn đăng ký học tiếng Anh sẽ được duyệt, lên lịch kiểm tra đầu vào để xếp lớp.