Đăng nhập
ĐỢT THI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THỨ 2 [14/09/2014]

Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức đợt thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào lần 2 năm học 2014-2015 vào chiều ngày 18/9/2014 (bắt đầu từ 17h30) và đây là đợt cuối dành cho sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường ĐH Y dược, Sư phạm, Kinh tế, Nghệ thuật, Ngoại ngữ, khoa Du lịch và Giáo dục thể chất. Để tham dự được kỳ thi này sinh viên phải thực hiện các bước sau đây:

1) Sinh viên đã đăng ký tài khoản, đăng ký học Tiếng Anh và đã được duyệt: Sinh viên đăng ký ngoại ngữ chính sau đó chờ đến sáng ngày 18/9/2014 vào lại tài khoản của mình trên trang web này, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ để xem lịch thi và dự thi. Đồng thời sinh viên xem Hướng dẫn về việc thi đầu vào để biết các thông tin có liên quan.

2) Sinh viên đã đăng ký tài khoản nhưng chưa đăng ký ngoại ngữ: Sinh viên đăng ký ngoại ngữ là tiếng Anh sau đó chờ đến sáng ngày 18/9/2014 vào lại tài khoản của mình trên trang web này, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký ngoại ngữ chính, xem lịch thi và dự thi. Đồng thời sinh viên xem Hướng dẫn về việc thi đầu vào để biết các thông tin có liên quan.

3) Sinh viên chưa đăng ký tài khoản: Sinh viên đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập vào tài khoản để đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Anh. Sáng ngày 18/9/2014 vào lại tài khoản của mình trên trang web này, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký ngoại ngữ chính, xem lịch thi và dự thi. Đồng thời sinh viên xem Hướng dẫn về việc thi đầu vào để biết các thông tin có liên quan.

4) Sinh viên đã được xếp lịch thi vào ngày 14/9/2014 nhưng không dự thi: Sinh viên tải đơn dưới đây điền đầy đủ các thông tin trong đơn (vào tài khoản của mình để biết về xuất thi và phòng thi đã được xếp nhưng không dự thi) và thực hiện theo đúng hướng dẫn dưới đây để được xét dự thi:

- Sinh viên vắng thi có lý do chính đáng: (Đau ốm có giấy của bệnh viện, phòng khám; Tang gia có xác nhận của chính quyền địa phương; Tham gia các phong trào có xác nhận của đơn vị quản lý) Sinh viên nộp đơn kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện hoặc địa phương / đơn vị quản lý (không cần xác nhận của phòng Đào tạo / Công tác sinh viên) cho phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước 11h00 ngày 18/9/2014.

- Sinh viên vắng thi do các lý do không chính đáng: Sinh viên nộp đơn có phần xác nhận của phòng Đào tạo / Công tác sinh viên của trường quản lý sinh viên cho phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước 17h00 ngày 16/9/2014.

Sáng ngày 18/9/2014 vào lại tài khoản của mình trên trang web này, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký ngoại ngữ chính, xem lịch thi và dự thi. Đồng thời sinh viên xem Hướng dẫn về việc thi đầu vào để biết các thông tin có liên quan.

Nếu sinh viên chưa biết cách sử dụng tài khoản trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên, sinh viên tải file Hướng dẫn sử dụng trang QLNNKC theo link dưới đây để đọc. http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=581 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

          Kính gửi:   - Phòng Đào tạo Đại học / Công tác sinh viên trường / khoa ......;

                          - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                          - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:………………………………………………………………...................................

            Mã SV:………………………………………………………………….....................................

            Ngành học :……………………………………………………………...................................

            Trường / khoa :………………………………………………………...................................

            Số ĐT liên hệ:....................................................................................

        Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201…,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:…………………………………….............................................

…………………………………………………………………………………...........................................................

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày: 18/9//2014 .

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                           Huế, ngày       tháng    năm 201….   

Xác nhận của phòng Đào tạo/ CTSV                             Người làm đơn

(Bắt buộc đối với trường hợp vắng thi

Lý do không chính đáng)