Đăng nhập
THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, KIỂM TRA MỨC HỌC PHÍ PHẢI NỘP VÀ TIẾN HÀNH NỘP HỌC PHÍ
[05/11/2013]
Hiện nay trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) đang xử lý học phí để chuẩn bị tiến hành thu học phí sinh viên năm thứ nhất học ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐHNN. Để sinh viên không bị thiệt thòi quyền lợi trường ĐHNN xin thông báo như sau: - Để được miễn giảm học phí sinh viên phải vào tài khoản của mình để đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính. Những sinh viên chỉ đăng ký học...

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT
[02/11/2013]
Sinh viên của trường Đại học Khoa học, trường Đại học Nông lâm và khoa Luật đã thi kiểm tra đầu vào sẽ bắt đầu đăng ký lớp học phần từ ngày 02/12/2013 và bắt đầu học từ ngày 17/2/214 thuộc học kỳ 2. Sẽ có thông báo kế hoạch đăng ký cụ thể cho sinh viên của 3 Trường/Khoa nói trên trước ngày 02/12/2013. Trước khi đăng ký sinh viên phải đọc kỹ kế hoạch đăng ký để...

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2 - NHÓM 15,16
[31/10/2013]
Hiện nay do số lượng SV cấp độ A2 đăng ký vào 2 nhóm 15,16 còn ít. Vì vậy, Tổ Quản lý NNKC quyết định đổi lịch học nhóm 16  sang tối thứ 7 và hủy nhóm 15.Ngoài ra, tổ cũng đổi lịch học nhóm 28 sang tối thứ 7 và hủy nhóm 22.       Do đó những SV nào chưa đăng ký được do trùng lịch có thể đăng ký vào Tiếng Anh A2 - nhóm 16 và Tiếng Anh...

HƯỚNG DẪN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NGÀY 03/11/2013 (ĐỢT CUỐI CÙNG)
[27/10/2013]
Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Sinh viên phải dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học. Đây là đợt thi cuối cùng dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2013. Những sinh viên nào không dự thi đợt này sẽ không được xếp lớp để...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐI HỌC QUÂN SỰ CỦA SV KHOA GDTC
[23/10/2013]
Theo kế hoạch, SV Khoa GDTC sẽ tham gia học GDQP từ ngày 28/10/2013. Hiện nay, do SV Khoa GDTC không đăng ký đúng nhóm đã được phân kế hoạch từ trước vì vậy Tổ Quản lý NNKC có kế hoạch điều chuyển như sau : Theo kế hoạch, SV Khoa GDTC được đăng ký từ nhóm 5 đến nhóm 8. vì vậy kế hoạch cụ thể như sau     - Tiếng Anh A1 - Nhóm 5 : 18 /...

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ TIẾNG TRUNG, TIẾNG NGA, ĐĂNG KÝ LẠI NGOẠI NGỮ KHÁC
[22/10/2013]
Một số sinh viên sau đây đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Trung và tiếng Nga từ học kỳ 2. Tuy nhiên do số lượng quá ít nên không thể mở lớp được. Đề nghị những sinh viên này hủy đăng ký của mình và chọn ngoại ngữ khác để đăng ký. Có thể đăng ký học tiếng Hàn, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Nếu đăng ký học tiếng Anh, phải đăng ký trước ngày 30/10/2013...

THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐĂNG KÝ VÀ BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN
[22/10/2013]
1 . Hiện nay, có một số SV Trường ĐH Kinh tế đã dự thi đầu vào ngày 6/10/2013 và được phân nhóm học từ 28/10/2013. Do những SV này phải tham gia học Quân sự đợt 2 từ 28/10 nên Tổ Quản lý NNKC yêu cầu những SV này phải làm đơn xin tham gia học sau khi đi học Quân sự về ( Đơn xin mở lớp nộp tại Phòng Đào tạo - gặp CV Đạt) ....

VỀ VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI, SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG, HỌC 2 CHƯƠNG TRÌNH, HỌC BẢO LƯU
[21/10/2013]
Theo tinh thần Công văn số 981/ĐHH-ĐTĐH ngày 16/10/2013 của Giám đốc Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo về việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ dành cho sinh viên nước ngoài, sinh viên học theo chương trình liên thông, học 2 chương trình và học bảo lưu như sau: 1. Sinh viên nước ngoài sẽ học cùng với sinh viên của khóa ngành mình đầy đủ 03 cấp...

KIỂM TRA ĐẦU VẦO ĐỢT CUỐI CÙNG DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3, SINH VIÊN NGUYỆN VỌNG 1&2 CHƯA ĐƯỢC XẾP LỊCH THI HOẶC BỎ THI 1 LẦN TRƯỚC ĐÓ
[20/10/2013]
Ngày 03/11/2013 trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức đợt thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh cuối cùng trong năm học 2013-2014. Đợt thi này chủ yếu dành cho sinh viên các trường / khoa trúng tuyển nguyện vọng 3 của các trường / khoa thuộc Đại học Huế và sinh viên của các trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Luật chưa thi trong đợt 20/10/2103. Để được bố trí kiểm...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3
[17/10/2013]
Để sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 3 (NV3) vào các trường / khoa thành viên Đại học Huế có thể nắm vững việc đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và thực hiện đúng kế hoạch học tập như những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2), trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau: 1. Sinh viên cần vào trang web Quản lý Ngoại ngữ không...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107