Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ [24/09/2014]

(TRỪ PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ SẼ CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG VÀ TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM, ĐH KHOA HỌC VÀ KHOA LUẬT HỌC BẮT ĐẦU TỪ HỌC KỲ 2)

Hai ngày vừa qua Server đặt tại Đại học Huế không hoạt động được vì lý do kỹ thuật nên thời điểm bắt đầu đăng ký các lớp học phần ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Huế dời lại 9h00 sáng ngày 25/9/2014 đến hết ngày 04/10/2014. Thời điểm bắt đầu đi học vẫn là 29/9/2014.

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2014-2015 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học bắt đầu từ ngày 29/9/2014, không phải chờ được duyệt.

Thời gian và địa điểm :

-          Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 25/09/2014

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 04/10/2014

-          Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 06/10/2014 đến hết ngày 11/10/2014

-          Sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-             Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên tải đơn Xin xử lý học phần theo mẫu đính kèm và đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ ( trong giờ hành chính ) hoặc tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Bên cạnh Phòng Thường trực sau 17:45) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-             Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-             Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

-             Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu.

-             Mang theo giấy chứng nhận sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

-             Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-             Những trường hợp sau khi xử lý đăng ký, đã hoàn thành đóng học phí thì không được xử lý chuyển nhóm.

-             Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK I – NĂM HỌC 2014-2015 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 CÁC TRƯỜNG/ KHOA

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1 :

Sinh viên ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

( Lịch học quân sự sinh viên tự tham khảo lịch học cụ thể của từng trường )

 1. Từ Nhóm 1 - > Nhóm 20 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 – ĐH KINH TẾ.

-          Tham gia học Quân sự từ 20.10 - 16.11.2014 và bắt đầu học từ 29.09.2014 đến 20.10 nghỉ học QS, 17.11.2014 học lại bình thường.

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 2 hoặc 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 1. Từ Nhóm 21 - > Nhóm 60: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV năm 1 Trường Đại học Y Dược

-          Tham gia học Quân sự từ 12.01.2015 - 08.02.2015 và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          Lưu ý: SV năm 1 các ngành của trường ĐH Y Dược bắt buộc phải đăng kí các nhóm lớp theo đúng thời khóa biểu dành để học Ngoại ngữ không chuyên cho ngành của mình. Thời khóa biểu này do trường Đại học Y dược đề xuất với Phòng Đào TạoĐH Ngoại Ngữ và được công bố cùng với các môn học khác của sinh viên. Riêng lớp YHCT1 phải đăng kí học lớp A1-tiếng Trung dành riêng cho ngành mình.

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 1. Từ nhóm 61  và nhóm 62 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 Khoa GDTC

-          Tham gia học Quân sự từ 17.11.2014 - 14.12.2015 và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 2 hoặc 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 1. Từ nhóm 63 -> nhóm 87 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 ĐH Sư Phạm

-          Không tham gia học Quân sự và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 2 hoặc 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

-          Lưu ý : SV các trường khác cũng có thể theo dõi lịch học quân sự cá nhân để đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn.

 1. Từ nhóm 88 -> nhóm 108 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)  

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 các trường/ khoa còn lại

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          Bắt đầu học từ 29.09.2014

-          1 tuần học 2 hoặc 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

Tiếng Anh A2

Sinh viên ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường. ( Lịch học quân sự SV tự tham khảo lịch học cụ thể của từng trường )

 1. Từ nhóm 82-> nhóm 86 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 ĐH Kinh Tế

-           Tham gia học Quân sự từ 20.10 - 16.11.2014 và bắt đầu học từ 29.09.2014 đến 20.10 nghỉ học QS, 17.11.2014 học lại bình thường.

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 2 hoặc 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 1. Từ nhóm 87-> nhóm 91 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 ĐH Y Dược

-          Tham gia học Quân sự từ 12.01.2015 - 08.02.2015 và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          Lưu ý: SV năm 1 các ngành của trường ĐH Y Dược bắt buộc phải đăng kí các nhóm lớp theo đúng thời khóa biểu dành để học Ngoại ngữ không chuyên cho ngành của mình. Thời khóa biểu này do trường Đại học Y dược đề xuất với Phòng Đào TạoĐH Ngoại Ngữ và được công bố cùng với các môn học khác của sinh viên. Riêng lớp YHCT1 phải đăng kí học lớp A1-tiếng Trung dành riêng cho ngành mình.

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 1. Từ nhóm 92-> nhóm 96 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

      Đối tượng đăng ký : SV năm 1 ĐH Sư Phạm

-          Không tham gia học Quân sự và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

Lưu ý : SV năm 1 trường ĐH Y Dược cũng có thể đăng kí theo các nhóm lớp này để theo đúng thời khóa biểu cho các ngành của trường mình đã đề xuất với Phòng Đào Tạo- Tổ QLNNC- ĐH Ngoại Ngữ, số lượng có hạn.

 1. Từ nhóm 97-> nhóm 101: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 các trường/ khoa còn lại

-           Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          Bắt đầu học từ 29.09.2014

-          1 tuần học 2 hoặc 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

Tiếng Anh B1

Sinh viên ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường. ( Lịch học quân sự SV tự tham khảo lịch học cụ thể của từng trường ) Thời khóa biểu học buổi tối, bắt đầu buổi học từ 18h00.

 1. Nhóm 72  ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 ĐH Y Dược

-          Tham gia học Quân sự từ 12.01.2015 - 08.02.2015 và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

 1. Nhóm 73  ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 ĐH Kinh Tế

-          Tham gia học Quân sự từ 20.10 - 16.11.2014 và bắt đầu học từ 29.09.2014

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

 1. Nhóm 74 ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV năm 1 các trường/ khoa còn lại

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          Bắt đầu học từ 29.09.2014

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học trên 15 tuần.

II.               Các tiếng khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1 của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào.

-          Đăng ký nhóm từ 25/9 đến 04/10/2014

-          Bắt đầu học từ 29.09.2014. Thời khóa biểu học buổi tối.

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

1.      Tiếng Pháp A1 : 8 nhóm

2.      Tiếng Nga A1 : 1 nhóm

3.      Tiếng Trung A1 : 8 nhóm

-         Đối tượng 1: SV năm 1 ngành YHCT1 của trường ĐH Y Dược học Quân Sự từ 12.01.2015 – 08.02.2015 bắt buộc phải đăng kí nhóm 7 và nhóm 8 để theo đúng thời khóa biểu cho các ngành của trường mình đã đề xuất với Phòng Đào Tạo- Tổ QLNNKC- ĐH Ngoại Ngữ. Sinh viên các trường khác không đăng ký vào 2 nhóm này trừ trường hợp không có các nhóm khác phù hợp để học.

-         Đối tượng 2 : dành cho SV trường ĐH Ngoại ngữ và các trường khác có sinh viên đăng ký học.

4.      Tiếng Nhật A1 : 10 nhóm

5.      Tiếng Hàn A1 : 10 nhóm

PHÒNG ĐÀO TẠO

     TỔ QL NNKC

 

         

Số: ……./HL-NNKC                                                                                               Mẫu 03/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XỬ LÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ:…..NĂM HỌC:201… - 201…

Kính gửi:  

                                     - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                                     - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1) Xin bổ sung tên tôi vào trong dang sách lớp học phần:

Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:……

Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

2) Xin chuyển tên tôi từ Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:…… sang

Nhóm:…………… Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

3) Xin hủy tên tôi trong danh sách lớp học phần: Tiếng……….. Cấp độ…..Nhóm:….

Lý do:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(Sinh viên vòng số tương ứng với yêu cầu của mình và điền đầy đủ các thông tin cần thiết).

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                     Người làm đơn