Đăng nhập
Về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên HK1 NH 2014-2015 [02/10/2014]

Theo như kế hoạch đã thông báo, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thu học phí học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên năm thứ nhất của các trường / khoa thuộc Đại học Huế học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ vào 03 đợt trong tháng10, 11 và tháng 12/2014. Sau đây là những nội dung cụ thế sinh viên cần nắm:

1. Đối tượng nộp học phí:

1.1. Sinh viên tất cả các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Du lịch và khoa Luật, sinh viên các ngành không phải ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên các ngành học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Y dược.

1.2. Sinh viên của trường Đại học Sư phạm, Đại học Nghệ thuật, khoa Giáo dục thể chất, sinh viên các ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên các ngành học theo niên chế của trường Đại học Y dược nếu học từ 02 ngoại ngữ không chuyên trở lên thì chỉ được miễn 01 ngoại ngữ không chuyên chính và phải nộp học phí cho các ngoại ngữ không chuyên còn lại.

2. Kế hoạch thu học phí:

2.1. Đợt 1: từ 06 đến 11/10/2014, trừ ngày 07/10/2014 phòng KH-TC bận làm quyết toán. Đối tượng nộp: tất cả sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên đang học tại trường trong thời điểm này.

2.2. Đợt 2: từ 24 đến 29/11/2014. Đối tượng nộp: tất cả sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên đang học tại trường trong thời điểm này.

2.3. Đợt 3: từ 15 đến 20/12/2014. Đối tượng nộp: tất cả sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên đang học tại trường trong thời điểm này và những sinh viên chưa nộp học phí trong 02 đợt trước.

2.3. Thời gian thu trong ngày: đối với các lớp học buổi sáng và buổi chiều: thu trong giờ hành chính, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00; đối với các lớp học buổi tối: trong giờ hành chính và từ 17h đến 18h.

2.4. Địa điểm thu: Phòng Kế hoạch – Tài chính trường Đại học Ngoại ngữ (Ở tầng 1 nhà Hiệu bộ 3 tầng, vào cửa chính rẽ trái, các phòng đầu tiên và thứ 3 bên tay phải).

3. Kiểm tra mức học phí phải nộp: Sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra mức học phí phải nộp. Nếu có vấn đề gì, liên hệ chuyên viên Trương Văn An (DD: 09054334446) để được giải quyết.

Ngoài 02 nhóm đối tượng ở mục (1) nói trên, các sinh viên thuộc các nhóm đối tượng khác (sinh viên học các ngành sư phạm của trường ĐH Sư phạm và ĐH Ngoại ngữ; sinh viên học theo niên chế của các trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Y dược, khoa Giáo dục thể chất; sinh viên thuộc chế độ chính sách đã được trường / khoa quản lý sinh viên xét miễn giám học phí và đã gửi danh sách cho trường ĐH Ngoại ngữ) nếu học 01 ngoại ngữ đều không phải nộp học phí cho trường ĐH Ngoại ngữ. Những sinh viên thuộc diện này kiểm tra lại thông tin học phí trong tài khoản của mình. Nếu trong đó vẫn còn thông báo phải nộp học phí là do sinh viên chưa đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính. Sinh viên tiến hành đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính (vào tài khoản của mình, vào mục Đăng ký ngoại ngữ, kích chọn Đăng ký ngoại ngữ chính và tiến hành đăng ký) để được tính lại học phí.

4. Sinh viên thuộc đối tượng chính sách: Hiện nay các trường / khoa thành viên ĐHH chưa làm xomg thủ tục để miễn giảm cho các đối tượng chính sách. Vì vậy, những sinh viên thuộc đối tượng này tạm thời chưa nộp học phí trong đợt 1. Sau khi các trường / khoa xét xong và gửi danh sách được miễn giảm cho trường ĐH Ngoại ngữ. Trường sẽ xử lý và thông báo trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để sinh viên nộp học phí.

5. Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ lúc nhập học Trường tạm thu học phí học các môn học khác của Trường. Học phí này nếu dư sẽ được xử lý trong phần mềm đào tạo tín chỉ và chuyển sang học kỳ sau. Học phí học ngoại ngữ không chuyên nộp riêng ở phần mềm Quản lý ngoại ngữ không chuyên. Vì vậy, sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ phải nộp học phí học ngoại ngữ không chuyên như sinh viên các trường / khoa khác thuộc Đại học Huế.

6. Nộp đầy đủ học phí là một trong các điều kiện để sinh viên dự thi hết cấp độ và được chuyển lên học tiếp cấp độ cao hơn. Nếu sinh viên không nộp, phần mềm sẽ tự động chặn lại, không xếp lịch thi cho sinh viên cũng như không cho sinh viên đăng ký chuyển cấp độ. Vì vậy, đề nghị sinh viên chấp hành việc nộp học phí theo đúng kế hoạch.

7. Sinh viên phải giữ biên lai nộp học phí để xuất trình trong trường hợp cần thiết. Mỗi biên lai đều có số biên lai. Sinh viên phải nhớ số biên lai để đối chiếu với phòng Kế hoạch – Tài chính trong trường hợp có nhầm lẫn học phí.

Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.