Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN 03 NHÓM LỚP TIẾNG ANH A1 CỦA TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC SANG CHO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ [29/09/2014]

Do số lượng đăng kí của sinh viên 2 trường ĐH Kinh Tế và  ĐH Y Dược có sự thay đổi nên Tổ QLNNKC quyết định chuyển 1 số nhóm tiếng Anh – A1 của ĐH Y Dược thành nhóm lớp cho ĐH Kinh Tế để thuận tiện cho việc đăng kí của sinh viên 2 trường này. Cụ thể như sau:

-       Tiếng Anh A1 (Y Dược )-nhóm 28  thành Tiếng Anh A1 (Kinh Tế )-nhóm 28  

-       Tiếng Anh A1 (Y Dược )-nhóm 34  thành Tiếng Anh A1 (Kinh Tế )-nhóm 34  

-       Tiếng Anh A1 (Y Dược )-nhóm 44  thành Tiếng Anh A1 (Kinh Tế  )-nhóm 44

 

Đề nghị sinh viên 2 trường nói trên lưu ý để đăng kí các nhóm lớp.