Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THEO ĐÚNG CÁC NHÓM LỚP CHO TỪNG TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM 1 -HK 1 2014-2015 [27/09/2014]

Hiện nay một số sinh viên các trường/khoa đặc biệt là sinh viên trường ĐH Ngoại Ngữ và ĐH Sư Phạm đăng kí vào các nhóm lớp của ĐH Kinh Tế và ĐH Y Dược làm ảnh hưởng đến việc đăng kí của sinh viên 2 trường này. Nay Tổ QLNNKC yêu cầu sinh viên năm 1 của các trường phải đăng kí các nhóm lớp theo trường mình như đúng kế hoạch đã thông báo trên trang web. Nếu sau này có gì sai sót ảnh hưởng đến quá trình học tập thì Tổ QLNNKC không giải quyết, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

TỔ QLNNKC