Đăng nhập
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC (KHÔNG PHẢI LÀ TIẾNG ANH) [27/09/2014]

Các ngoại ngữ không chuyên khác (không phải là tiếng Anh) không kiểm tra đầu vào, đều học từ cấp độ A1 và cấp độ này chỉ mở trong học kỳ I của mỗi năm học. Sang học kỳ II chỉ mở cấp độ A2. Vì vậy, những sinh viên đã chọn các ngoại ngữ khác này làm ngoại ngữ không chuyên của tất cả các trường / khoa (kể cả sinh viên của trường ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm và khoa Luật, kể cả sinh viên trúng tuyển nguyện 1 và nguyện vọng 2) đều học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ I năm học 2014-2015. Để đăng ký học, sinh viên vào tài khoản của mình, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 1 năm học 2014-2015, chọn một lớp học phần phù hợp và đăng ký trong khoảng thời gian từ 25/9 đến hết 04/10/2014. Đăng ký xong sinh viên đi học theo thời khóa biểu đã đăng ký từ 29/9/2014 mà không cần chờ được duyệt. Những sinh viên của các trường ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm và khoa Luật chọn ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh vẫn bắt đầu học từ học kỳ II năm học 2014-2015. Riêng khoa Luật có một lớp Tiếng Pháp tăng cường sẽ học từ học kỳ II năm học 2014-2015. Đề nghị những sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.