Đăng nhập
THÔNG BÁO
Tạm dừng sử dụng phần mềm Tín chỉ và Ngoại ngữ không chuyên trong ngày chủ nhật (19/11/2017)
[17/11/2017]
Trung tâm CNTT, ĐHH thông báo ngày chủ nhật (19/11/2017) Trung tâm sẽ tạm dừng hoạt động tất cả các phần mềm đặt tại Trung tâm, trong đó có phần mềm Đào tạo tín chỉ và Quản lý Ngoại ngữ không chuyên của Trường, để chuyển máy chủ. Vậy, phòng Đào tạo xin kính báo để tất cả các thầy cô và sinh viên chủ động sắp xếp công việc có liên quan đến 2 phần mềm nói trên.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3(ĐỢT 1) NĂM HỌC 2017-2018
[16/11/2017]
Sinh viên tải đường dẫn dưới đây để xem kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 và học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2017-2018. https://drive.google.com/open?id=1Ig4jHzppw9UObghgVCtLjauXx-O1uSOG

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ ĐĂNG KÝ DỰ THI NNKC ĐỢT 6 - NĂM 2017
[13/11/2017]
THÔNG BÁO Hiện nay, Phòng Đào tạo đã đăng tải lịch thi các Môn: Tiếng Anh A2, Nhật B1, Pháp B1, Trung A2, Trung B1, Hàn B1 và Tiếng Việt 6 bậc dành cho người nước ngoài. Sinh viên đăng nhập để xem lịch thi cụ thể. Tiếng Anh B1 sẽ được đăng tải lịch thi vào sáng 15/11/2017, Phòng Đào tạo sẽ xử lý đăng ký dự thi trong 2 ngày 15 và 16/11/2017. Vì vậy, những Sinh viên nào chưa...

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20/11
[08/11/2017]
Theo Thông báo số 904/TB-ĐHNN ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; phòng Đào tạo xin thông báo như sau: Tất cả các lớp Đại học Chính quy, Không chính quy, Sau Đại học, Ngoại ngữ Không chuyên tại Trường được nghỉ học ngày 20/11/2017 để tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Nghỉ học chiều và tối ngày thứ 3 (07/11/2017)
[07/11/2017]
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường quyết định cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học chiều và tối ngày thứ 3 (07/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 3 (07/11/2017) cũng không tổ chức. Sinh viên hoãn thi đầu vào xem Thông báo ngay trước Thông báo này để nắm tin tức cụ thể. 

THÔNG BÁO HOÃN THI CÁC XUẤT THI TỪ 7/11 ĐẾN HẾT 8/11 VÀ CHUYỂN LỊCH THI ĐẦU VÀO TỪ 12/11/2017
[07/11/2017]
Hiện nay, do tình hình lũ lụt vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Vì vậy, Trường ĐH Ngoại ngữ quyết định hoãn tất cả các lịch thi đầu vào (hai xuất thi ngày 7/11 và 8/11) và chuyển sang lịch thi mới, bắt đầu từ 12/11/2017. Đề nghị Sinh viên theo dõi thông báo tiếp theo và đăng nhập tài khoản trong ngày 11/11/2017 để xem giờ thi, phòng thi cụ thể. Lưu ý: Những Sinh viên đã tham gia dự thi ngày chủ nhật (5/11/2017) thì không phải...

THÔNG BÁO NGHỈ THI ĐẦU VÀO TỐI THỨ 2
[06/11/2017]
  Do tình hình lũ lụt phức tạp, Trường không tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 2 (06/11/2017) mà sẽ tổ chức một đợt kiểm tra bổ sung cho tất cả những sinh viên đã có lịch thi nhưng không kiểm tra được đợt này. Vậy, Nhà trường xin thông báo để tất cả sinh viên thuộc diện này được rõ.

KHÔNG TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH 2 XUẤT BẮT ĐẦU LÚC 16H00 VÀ 17H00 NGÀY CHỦ NHẬT (05/11/2017)
[05/11/2017]
Do tình hình mưa lũ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ không tổ chức kiểm tra đầu vào 2 xuất bắt đầu lúc 16h00 và 17h00 chiều Chủ nhật ngày 05/11/2017. Trường sẽ tổ chức một đợt kiểm tra bổ sung cho tất cả những sinh viên đã có lịch nhưng không kiểm tra được đợt này. Vậy, Nhà trường xin thông báo để tất cả sinh viên thuộc diện này được rõ.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY THỨ 2 (06/11/2017)
[05/11/2017]
Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học ngày thứ 2 (06/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 2 (06/11/2017) cũng không tổ chức. Đề nghị tất cả sinh viên, học viên có liên quan theo dõi các thông báo tiếp theo trên...

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN VÙNG NGẬP LỤT
[05/11/2017]
Trong 03 ngày 05, 06 và 07 tháng 11 năm 2017 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức kiểm tra đầu vào cho sinh viên năm thứ nhất các trường ĐH Luật, ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm. Do tình hình mưa lụt, trường ĐH Ngoại ngữ xin thông báo như sau: - Những sinh viên nào ở vùng không bị ngập lụt, đi kiểm tra được, vẫn đến làm bài bình thường. - Những sinh viên...

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108