Đăng nhập
NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5 [23/04/2018]

Theo nội dung Công văn số 480/ĐHH-VP của Giám đốc Đại học Huế, Trường có kế hoạch cho các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục thường xuyên, Sau Đại học, Ngoại ngữ không chuyên của Trường nghỉ lễ như sau:

1. Lễ Giổ tổ Hùng Vương: Nghỉ ngày 25/4/2018 (tức ngày 10/3 âm lịch);

2. Lễ 30/4 và 1/5: Nghỉ từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.

Vậy phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên và học viên được rõ và kính đề nghị giảng viên chủ động thống nhất với lớp học phần do mình phụ trách về kế hoạch dạy bù sau lễ.