Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI THỬ TIẾNG ANH B1 MIỄN PHÍ ĐỢT 3, NĂM 2018 [23/04/2018]
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI THỬ TIẾNG ANH B1 MIỄN PHÍ

Thông báo mở đăng ký thi thử Tiếng Anh B1, đợt 3, năm 2018
Thời gian thi: NGÀY 9/05/2018;

 

Số lượng tài khoản: 450

Thời gian ĐK: Từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 07/05/2018;

Sinh viên chọn mục Đăng ký thi thử để đăng ký trực tuyến. 

Lịch thi thử sẽ có trong tài khoản cá nhân trong ngày 08/05/2018.

Lưu ý: Sinh viên cẩn thận nhầm lẫn giữa menu đăng ký thi chính thức và đăng ký thi thử.

Thi thử không cần nộp ảnh thẻ.