Đăng nhập
KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC A1, A2 TIẾNG ANH VÀ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC [09/04/2018]
 

Phòng Đào tạo đã cho kiểm ta lại các bài thi hết cấp độ học phần NNKC A1, A2 tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, kết quả kiểm tra điểm đã được cập nhật trên phần mềm, đề nghị sinh viên vào tài khoản NNKC để xem.