Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ NNKC ĐỢT 07/04/2018, THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ ĐỢT 3, NĂM 2018 [26/04/2018]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 07/04/2018 và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả cụ thể trong tài khoản cá nhân. Mục chứng chỉ đã đăng ký.

 

Kết quả tổng hợp của các sinh viên khóa 2014 sẽ được Phòng Đào tạo gửi về lãnh đạo và bộ phận xét tốt nghiệp của các Trường. Sinh viên không cần đến phòng Đào tạo, ĐHNN để xin xác nhận. 

 

  - Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 04/05/2018 (3 ngày).

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo và không nhận đơn qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, cửa số 1 - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo và tổng hợp sẽ được công bố muộn nhất vào ngày 15/05/2018.

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN

Thời gian đăng ký: từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 11/05/2018;

Địa điểm: Phòng AI.3

Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000đ/1CC

Lưu ý: Sinh viên phải tự cập nhật NƠI SINH trên tài khoản cá nhân (Nơi sinh chỉ ghi Tỉnh theo giấy khai sinh), NHỮNG SINH VIÊN NÀO KHÔNG CẬP NHẬT TRONG THỜI GIAN NÀY SẼ KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ TRONG ĐỢT NÀY.

Thời gian trả chứng chỉ cho đợt in này: Dự kiến 10/07/2018.

Thời gian Cấp phát chứng chỉ: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần.