Đăng nhập
CÔNG BỐ DANH SÁCH TRA CỨU SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT THI NĂM 2016,2017,2018 [24/04/2018]

Phòng Đào tạo công bố danh sách số hiệu chứng chỉ năm 2016 và năm 2017.

Sinh viên mở link đính kèm để tìm số hiệu chứng chỉ trước khi đến nhận.

Thời gian phát: Thứ 3, 5 hàng tuần.

Những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận và đóng dấu.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên kiểm tra, nếu có thắc mắc về chứng chỉ hoặc không có tên trong danh sách, liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp. Thời gian nhận chứng chỉ của đợt đã đăng ký mới nhất bắt đầu từ ngày 10/05/2018. 

Những sinh viên chưa đăng ký cấp chứng chỉ, chờ trong tuần này sẽ có thông báo chính thức về việc đăng ký nhận chứng chỉ đợt 3, năm 2018. 

Link số hiệu chứng chỉ năm 2016

http://www.mediafire.com/file/jof8bscnxq9bju8/So_hieu_chung_chi_nam_2016.xls

Link số hiệu chứng chỉ năm 2017

http://www.mediafire.com/file/pdx7cdxid1jkhri/So_hieu_chung_chi_nam_2017.xls

Link số hiệu chứng chỉ năm 2018

http://www.mediafire.com/file/1bx8m08t8zlgqyn/So_hieu_chung_chi_nam_2018.xls