Đăng nhập
RA MẮT TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ [10/04/2018]

Nhằm giới thiệu rõ hơn về Nhà trường cũng như cung cấp cho học sinh, sinh viên, học viên các thông tin về tuyển sinh đại học chính quy, đại học chương trình 2, đại học hệ giáo dục thường xuyên, thạc sĩ và nghiên cứu sinh; từ ngày 06/4/2018 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chính thức đưa trang Thông tin tuyển sinh đi vào hoạt động tại địa chỉ http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn/ đồng thời nâng cấp trang Tư vấn tuyển sinh tại địa chỉ https://www.facebook.com/Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien/ . Nhà trường xin giới thiệu để học sinh, sinh viên, học viên quan tâm tìm hiểu.