Đăng nhập
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN B1 TRÊN MÁY TÍNH [04/04/2018]

Sinh viên vào đường link này để xem hướng dẫn: 

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOanEza2swS1I5U3M