Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI ĐỢT 3 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014-2015 CHO CÁC LỚP THEO CẤP ĐỘ VÀ CÁC LỚP TIẾNG ANH CĂN BẢN  [20/07/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo:

Trường sẽ tổ chức thu học phí ngoại ngữ không chuyên cho các đối tượng sau đây:

1 - Sinh viên học lại các lớp Tiếng Anh cấp độ A1 & A2 thuộc đợt 3 học kỳ 3 năm học 2014-2015, bắt đầu học từ ngày 20/7/2015;

2 - Sinh viên học các lớp Ngoại ngữ Không chuyên cấp độ A1, A2, B1 thuộc đợt 2 học kỳ 3 năm học 2014-2015 và thuộc học kỳ 2 năm học 2014-2015 nhưng chưa nộp học phí và chưa được dự thi trong đợt thi cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2015. Những sinh viên này sau khi nộp học phí xong làm đơn nộp cho chuyên viên Trần Đình Hiếu, phòng Đào tạo, để được bố trí thi bố sung cùng với sinh viên đối tượng 1 (mẫu đơn số 7 ở quầy photo);

3- Sinh viên học lại các lớp Ngoại ngữ căn bản (theo chương trình cũ dành cho sinh viên năm thứ 3&4);

4- Ngoài các học kỳ hiện tại, sinh viên phải nộp học phí của các học kỳ trước còn nợ mới được dự thi. Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là những học kỳ đã học, vào kế hoạch học tập để xem mình còn nợ học phí không. Khi nộp học phí phải nói rõ mình nộp học phí của học kỳ nào, năm học nào;

Thời gian nộp: trong 02 ngày 30&31/7/2015. Ngoài 02 ngày này Trường sẽ không tổ chức thu bổ sung.

Địa điểm: Phòng A.I.3, tầng 1, Nhà A (nhà trên đồi), trường Đại học Ngoại ngữ.

Đề nghị tất cả sinh viên thuộc các diện nói trên nghiêm túc thực hiện.