Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế, ĐH Nghệ thuật, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Y dược, khoa Giáo dục thể chất và khoa Du lịch trúng tuyển bổ sung đợt 1 và 2 năm 2016 [30/09/2016]

Sinh viên các trường nói trên trúng tuyển bổ sung đợt 1&2 đọc kỹ các mốc thời gian và hướng dẫn dưới đây để thực hiện:

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 25/9 đến 10/10/2016. Phòng Đào tạo ĐH các trường / khoa liên hệ Phan Thanh Tiến để lên lịch tập huấn cho sinh viên về học NNKC. Sinh viên các trường / khoa không sắp xếp được lịch tập huấn theo đường link sau tải các file hướng dẫn về xem và thực hiện (trừ file Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC thực hiện theo bản Kế hoạch này): http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat

            Những sinh viên trúng tuyển đợt chính thức chưa làm thủ tục đăng ký học NNKC và chưa kiểm tra đầu vào thực hiện như sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung.

            Những sinh viên đã được xếp lịch thi đầu vào trong các đợt thi trước đây nhưng chưa kiểm tra, theo đường link sau tải mẫu đơn, điền đầy đủ theo hướng dẫn, đăng ký lại thi đầu vào ngày 16/10, nộp đơn tại phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 12/10.2016:

http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/348

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 16 đến 18/10/2016. Ngày 14/10/2016 sinh viên vào mục Thông báo và tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi của mình cũng như các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 21 đến 23/10/2016. Trước khi đăng ký phải vào mục Thông báo, xem Hướng dẫn dành riêng cho đối tượng này trước khi đăng ký.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 24/10/2016. Sinh viên theo đúng thời khóa biểu lớp đã đăng ký để lên lớp, không chờ được duyệt đăng ký.

5. Xử lý đăng ký cho sinh viên không đăng ký được: từ 24 đến 26/10/2016. Địa điểm: Phòng A.I.3 nhà A.

6. Xử lý hủy lớp học phần: 07&08/11/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 3. Địa điểm: Phòng A.I.3 nhà A.

7. Nộp học phí:

7.1. Thời gian nộp: Trong 2 tháng 11&12/2016, nộp trong giờ hành chính tại ngân hàng Vietcombank. Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 10/2016.

7.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ (ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, khoa Luật, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN);

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các trường / ngành sư phạm (ĐHSP, các ngành sư phạm của ĐHNN), sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT, khoa GDTC), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp, sinh viên ngành Kinh tế chính trị sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.