Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KÌ 1 NĂM 2014- 2015 CHO SINH VIÊN NĂM 1 – NGUYỆN VỌNG 3 CỦA CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ [03/11/2014]

 

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KÌ 1 NĂM 2014- 2015

CHO SINH VIÊN NĂM 1 – NGUYỆN VỌNG 3  CỦA CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ

 

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2014-2015 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học bắt đầu từ ngày 10/11/2014, không phải chờ được duyệt.

Thời gian và địa điểm :

-          Thời gian băt đầu học:  10/11/2014.

-          Thời gian đăng ký : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/11/2014

-          Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 10/11/2014 đến hết ngày 14/11/2014

Sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa.

 KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

 TIẾNG ANH A1

  1. TỪ NHÓM 133 ĐẾN NHÓM 135

-       Thời gian băt đầu học: 10/11/2014.

-       1 tuần học 3 tiết ,thời gian kéo dài trên 10 đến 15 tuần.

-       Lưu ý: Tiết 3-4-5 băt đầu học từ 9h

            Tiết 8-9-10 băt đầu học từ 15h

 

  1. NHÓM 112  ̣̣̣(KINH TẾ-NĂM1-NV2)

-       Thời gian bắt đầu học: 17/11/2014

-       Lưu ý: Những sinh viên năm 1 chưa đăng kí học các đợt trước có thể theo dõi lịch học cá nhân để đăng kí các nhóm lớp này, số lượng có hạn.

 

TIẾNG ANH A2

NHÓM 106

-       Thời gian băt đầu học: 10/11/2014.

-       1 tuần học 3 tiết, thời gian kéo dài trên 10 đến 15 tuần.

-       Lưu ý: Những sinh viên năm 1 chưa đăng kí học các đợt trước có thể theo dõi lịch học cá nhân để đăng kí các nhóm lớp này, số lượng có hạn.

  

TIẾNG ANH B1 : Những sinh viên đạt trình độ B1 trong đợt thi đầu vào ngày 2/11/2014 sẽ bắt đầu học vào học kì 2 năm 2014-2015.

PHÒNG ĐÀO TẠO

     TỔ QL NNKC