Đăng nhập
V/V điều chỉnh kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2014-2015 [15/12/2014]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên của trường Đại học Sư phạm như sau: SV trường ĐH Sư phạm chuyển qua thi buổi chiều ngày 01/02/2015 để tránh bị trùng lịch thi học kì của trường mình và các nhóm học lại sẽ chuyển qua thi buổi chiều 18/01/2015.

 Kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 năm học 2014-2015 cụ thể như sau: 

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV

dự kiến

11/01/2015

(Chủ nhật)

 

Sáng

(2 xuất)

 

ĐH Y dược

Anh A1 (nhóm 21-> 60 trừ 2 nhóm 28, 34)

1371

Anh A2 (nhóm 87-> 91 và nhóm 102, 103)

262

Chiều

(2 xuất)

ĐH Nông lâm

Anh A2 (nhóm 46-> 81)

1408

18/01/2015

(Chủ nhật)

 

 

Sáng

(2 xuất)

ĐH Khoa học

Anh A2 (nhóm 11-> 44)

1436

Chiều

(2 xuất)

Các nhóm học lại

 

Anh A1 (nhóm 117->125)

Anh A2 (Nhóm 105)

Thi online

25/01/2015

(Chủ nhật)

 

 

Sáng

(2 xuất)

 

Các nhóm đăng ký không theo

trường/khoa

Anh A1 (nhóm 88-> 108 và 113->116)

1067

Anh A2 (nhóm 97-> 101)

202

GDTC

Anh A1 (nhóm 61,62,111)

111

ĐH Nghệ thuật

Anh A1 (nhóm109,110)

99

Chiều

(2 xuất)

Sinh viên học NNKC không phải là tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

Trung A1

364

Pháp A1

187

Nhật A1

275

Hàn A1

298

Nga A1

5

01/02/2015

(Chủ nhật)

 

Sáng

(2 xuất)

 

ĐH Kinh tế

 

Anh A1 (nhóm 1-> 20 và nhóm 44)

922

Anh A2 (nhóm 82-> 85)

184

Khoa Luật

Anh A2 (nhóm 1-> 10)

427

Chiều

(2 xuất)

ĐH Sư phạm

Anh A1 (nhóm 63-> 87)

1178

Anh A2 (nhóm 92-> 96)

161

(Ghi chú: Các nhóm dành cho SV trúng tuyển NV2, 3 (Anh A1 gồm các nhóm 28, 34, 112, 133->136; Anh A2 gồm các nhóm 86, 104, 106) sẽ thi sau tết âm lịch và sẽ có kế hoạch sau.)