Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019 [10/09/2018]

THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG A1, TIẾNG NHẬT A1, TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2 - ĐỢT 1) HỌC KỲ 3, 2018-2019

Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3, năm học 2018-2019 để đăng ký nhóm học phần.

Các nhóm học phần bắt đầu học từ 16/9/2018 (Chủ nhật).

Sinh viên theo dõi lớp được duyệt trong ngày 14/9/2018. Nếu lớp không được duyệt, phòng Đào tạo sẽ có kế hoạch khác cho những đối tượng sinh viên học lần 2 này.