Đăng nhập
Thông báo kế hoạch thi hết cấp độ lớp Tiếng Hàn A1 (Lần 2 - Đợt 2) [05/06/2019]

Thông báo kế hoạch thi hết cấp độ lớp Tiếng Hàn A1 (Lần 2 - Đợt 2).

Lớp học phần này sẽ dự thi vào ngày Chủ nhật 16/06/2019.