Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG THI ĐẦU VÀO NGÀY 06/11/2020 [02/11/2020]

NHỮNG SINH VIÊN MỚI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NNKC, NHỮNG SINH VIÊN CÓ LỊCH THI NGÀY 30/10 VÀ 01/11 CHƯA THI ĐẦU VÀO ĐỂ XẾP CẤP ĐỘ, TẢI MẪU ĐƠN ĐÍNH KÈM, ĐỌC KỸ, ĐIỀN ĐƠN VÀ NỘP TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ DỰ THI TRONG ĐỢT NÀY.

SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM, ĐH KHOA HỌC, ĐẠI HỌC LUẬT, KHOA DU LỊCH KHÓA 2020 KHÔNG CẦN NỘP ĐƠN, TRƯỜNG SẼ XẾP LỊCH THI ĐỢT 2 (DỰ KIẾN NGÀY 21&22/11/2020);

HẠN CUỐI NỘP ĐƠN: từ ngày 3/11/2020 đến 11h ngày 05/11/2020; SV nộp lệ phí dự thi 100.000đ cùng với đơn tại phòng Đào tạo.

Mẫu đơn THI ĐẦU VÀO http://www.mediafire.com/file/98tmphpt0csdowm/M%25E1%25BA%25ABu_%25C4%2591%25C6%25A1n_Thi_%25C4%2591%25E1%25BA%25A7u_v%25C3%25A0o.docx 

NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ DỰ THI ĐẦU VÀO, THEO DÕI KẾT QUẢ VÀ XEM KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG NGÀY MAI (03/11/2020)