Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH HỌC LẠI A1,A2 HỌC KỲ 3 -ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019/2020 ĐỢT THI NGÀY 28/10/2020 SANG NGÀY 04/11/2020 [27/10/2020]

Do tình hình bão diễn biến nhanh, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc chuyển lịch thi HCĐ TIẾNG ANH HỌC LẠI A1,A2 HỌC KỲ 3 -ĐỢT 3 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 28/10/2020 sang ngày 04/11/2020.

Đề nghị sinh viên theo dõi để thực hiện và đảm bảo an toàn.