Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO ( ĐỢT THI 9/2019) NĂM HỌC 2019-2020 [27/09/2019]

Kết quả thi đầu vào đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên nào có dự thi mà không có kết quả thi liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.

Sinh viên liên tục theo dõi các thông báo về hướng dẫn đăng ký lớp học phần NNKC, học kỳ 1, năm học 2019-2020 dành cho SV khóa tuyển sinh 2019 (dự kiến trong tuần sau)