Đăng nhập
THÔNG BÁO HỦY NHÓM TIẾNG TRUNG A1, NHÓM 2, HỌC KỲ 3, 2019-2020 (ĐỢT 1) VÀ ĐĂNG KÝ LẠI NHÓM HỌC [18/10/2019]

Phòng Đào tạo thông báo hủy nhóm học phần Tiếng Trung A1 - nhóm 2, học kỳ 3, năm học 2019-2020 (đợt 1);

Sinh viên có thể đăng ký vào các nhóm học phần sau (với số lượng đã tăng lên và có giới hạn thời gian đăng ký), cụ thể:

Nhóm 1 (học kỳ 3): Thầy Tư;

Nhóm 2,3,4,5,7 và 12:(học kỳ 1); SV đăng ký vô những nhóm này thì bắt đầu học từ tối thứ 6 tuần này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CV. Đạt để được xử lý và giải quyết.